Volver al índice; Back to index
Latvieau (Letón)
Mazais Princis

Man ši ainava šķiet pati skaistākā un skumjākā vieta pasaulē. Tas ir tieši tas pats zimējums, kas iepriekšējā lappusē, bet es to uzzīmēju vēlreiz, lai jūs labi ieskatītos tanī. Šeit mazais princis parādījās uz Zemes un pēc tam pazuda.

Ielūkojieties vērīgāk, lai jūs droši varētu pazīt šo vietu, ja kādreiz ceļosiet Āfrikā pa tuknesi! Un, ja jums gadās doties tur garām, es jūs ļoti lūdzu, nesteidzieties, uskavējieties mazliet zem šīs zvaigznes! Un, ja jums pienāk klāt kāds bērns, ja viņš smejas, ja viņam ir zeltaini mati, ja viņš neatbild, kad to izjautā, tad jūs, protams, nojautīsiet, ka tas ir mazais princis. Tad esiet, lūdzu, tik mīļi un neļaujiet man ļoti skumt: atrakstiet man labi ātri, ka viņš ir atgriezies...